Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İTİBARIM MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-) TARAFLAR

Bu sözleşme, 6502 sayılı yasa ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

SAĞLAYICI:

Ünvanı                                   : İtibarım İnternet Danışmanlığı Ltd. Şti.

Adresi                                    : Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:3 Ağaoğlu My

                                                 Office 212 D:441 Güneşli Bağcılar İstanbul

Telefon                                  : 0850 4202288

E-mail                                    : info@itibarim.com

Mersis No                              : 0380051523200010

(Bundan sonra Sağlayıcı olarak anılacaktır)

İle

MÜŞTERİ:

Adı/Soyadı                             :

T.C Kimlik No                      :

Adresi                                     :

Telefon                                  :

Email                                     :

(Bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır)

Arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde yapılmıştır.

2-) SÖZLEŞME KONUSU

Sağlayıcı, şirkete ait www.itibarim.com internet sitesi üzerinden Müşterinin ihtiyacına yönelik olarak kişilerin ya da kurumların internet üzerindeki elektronik itibar yönetiminin istatistiksel olarak takibi, ölçümü ve raporlanması, olumsuz içeriklerin internet üzerinden silinmesi, korsan içeriklerin tespiti ve raporlaması, korsan içeriklerin internet üzerinden silinmesi ile kişi ya da kurumlar hakkında internet üzerinde yer alan hakaret içeriklerinin tespiti ve raporlaması hizmetlerini sunmaktadır.

3-) HİZMETİN NİTELİĞİ     

4-) HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TOPLAM FİYATI

Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ...... TL'dir.

5-) TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Müşterinin Yükümlülükleri

Müşteri, Sağlayıcıya ait internet sitesine üyelik esnasında tüm bilgileri doğru olarak vermeyi kabul ve taahhüt etmiş olup bu bilgilerin Sağlayıcıya eksik olarak sunulmuş olması halinde Sağlayıcının eksik veya yanlış bilgi verilmesi nedeniyle Müşteriye karşı hiçbir hukuki ya da cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Yine Müşteri, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 3. numaralı maddesinde belirtilen hizmetin tüm vergiler dahil olmak üzere hesaplanan karşılığı bedelini ilgili ödeme aracı kurum (İyzico) vasıtası ile ve aracı kurumun sunmuş olduğu ödeme seçenekleri doğrultusunda Sağlayıcıya ait banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sağlayıcı, Müşteriden tahsil edeceği hizmet bedellerine ilişkin olarak belirli ödeme yöntemlerini iptal etme ya da yeni ödeme yöntemleri eklemek hakkına sahiptir. Sağlayıcı, Müşterinin hizmeti satın alması esnasında geçerli ödeme yöntemlerini www.itibarim.com internet sitesinde belirtecek ve ödeme yöntemleri hakkında ek bilgileri özellikle web sitesinde detaylı bir şekilde gösterecektir.

Müşteri, satın aldığı hizmetin Sağlayıcı tarafından verilen hizmetlerle ilgili olarak, hizmetten hiç yararlanmadığından ya da eksik yararlandığından yola çıkarak indirim ya da iade talebinde bulunamaz. İade prosedürü, yalnızca üye panelinde yer alan öde-kaldır hizmeti nedeniyle verilecek ve Müşteri adına olumsuz internet sitesi linklerinin Sağlayıcı tarafından taahhüt edilen süre içinde yayından kaldırılamaması halinde işletilecek iade prosedürü uyarınca yapılabilecektir.

Müşteri, satın almış olduğu hizmeti dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun kullanmakla yükümlüdür ve Müşteri, Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetin gereği gibi kullanılmasından sorumludur. Müşteri, Sağlayıcıya ait internet sitesi üzerinden satın almış olduğu hiçbir hizmeti başka bir kişi ya da kuruma devredemez, kendisine ait üyelik paneli üzerinden hizmetin üçüncü kişilere kullanımına izin veremez. Bu kapsamda Sağlayıcıya ait internet sitesi üzerinden verilen tüm hizmetler ve tüm yazılım kodlarının her türlü mülkiyeti Sağlayıcıya ait olup Müşteri tarafından satın alınan hizmetin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin kullanımına açılması, Sağlayıcıya ait yazılım kodlarının izinsiz olarak ele geçirilmesi ya da herhangi bir şekilde başka mecralarda yayınlanması veya üçüncü kişilerle izinsiz paylaşılması halinde Müşteri, Sağlayıcının böyle bir durumdan dolayı uğrayabileceği tüm zararları tazminle yükümlüdür.

Müşteri, Sağlayıcının vermiş olduğu hizmetle ilgili tüm uyuşmazlıklar için Sağlayıcıya ait veri tabanı ve sunucularında tuttuğu elektronik kayıtlar, sunucu logları ile bilgisayar kayıtlarının, tarafları geri dönülmez bir şekilde bağlayan kesin delil niteliğinde olduğunu ve bu açıklamanın Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında taraflar arasında akdedilen bir delil sözleşmesi niteliği hükmünde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

b-) Sağlayıcının Yükümlülükleri

Sağlayıcı, internet sitesi üzerinden sağlamış olduğu hizmetleri Müşterinin hizmeti satın almış olduğu tarihten itibaren hizmetin sona ereceği tarihe kadar Müşteriye sunmayı kabul ve taahhüt eder. Sağlayıcı, hizmetin takibi ile ilgili genel bilgileri, raporlama, ölçüm, tespit ve değerlendirmelerin yer aldığı alanları, hizmetin geçerlik tarihini, Müşteriye ait kullanıcı bilgilerini kendisine ait internet sitesi üzerinde Müşteriye tahsis edeceği bir kullanıcı hesabı ve kullanıcı paneli üzerinden takip etmesine olanak sağlar. Bu bağlamda Sağlayıcı, satın almış olduğu hizmetlerle ilgili olarak talep doğrultusunda ve elektronik bilgilendirme servisi kapsamında Müşteriye elektronik posta üzerinden bilgilendirmeler de yapabilir. Sağlayıcı, www.itibarim.com internet sitesine kişisel/kurumsal üyelikler için ayı ayrı başlık halinde müşterilerin üye olmasını ve bu üyelik üzerinden hizmetin verilmesini, ayrıca üyelik yapılmasını takiben üyelik prosedürü çerçevesinde Müşteriye ait e-posta adresine kayıt onayı için bir elektronik posta gönderir.

Sağlayıcı, Müşteri tarafından satın alınan hizmetlere ilişkin ölçüm ve tespitlerin istenildiğinde Müşteri tarafından sistemden PDF dokümanı olarak bilgisayara indirilmesine imkan sağlayan teknik düzenlemeleri yapmakla mükelleftir.

Sağlayıcı, Müşterinin www.itibarim.com internet sitesi üzerinden sunduğu verilerin uygunluğunu, doğruluğunu, kalitesini, tamlığı veya hatasız olmasını garanti etmez.

6-) HİZMETİN SATIN ALINMASI ve VERİLME ŞEKLİ

Sağlayıcıwww.itibarim.com internet sitesinde reklamını yapmış olduğu tüm hizmetleri "itibarmetre" isimli üye paneli üzerinden verir. Müşteri, üye paneli üzerinden inceleyeceği tüm hizmetleri, hizmete ilişkin açıklamaların yanında veya altında bulunacak "Satın Al" butonuna tıklayarak öncelikle ödeme yapılacak sayfaya yönlendirilecektir. Müşteri tarafından satın alınmak istenen hizmet seçildikten sonra "Satın Al" butonuna tıklanmasını takiben "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" gereğince hazırlanan Mesafeli Hizmet Sözleşmesi Müşteriye sunulur. Bu belgenin okunup kabul edildiği Müşteri tarafından ilgili bölüm kutucuğu işaretlenerek teyit ettirilir. Gerekli bilgilerin girişi, işbu mesafeli satış sözleşmesi şartlarının elektronik ortamda kabul edilmesi ve ödemenin yapılması ile hizmet verilmeye başlanacaktır. Bu bağlamda satın alınan hizmete ilişkin olarak düzenlenen sipariş özeti bilgileri, Müşteri tarafından hizmetin satın alınmasını takiben derhal Müşterinin üyelik sırasında Sağlayıcıya vermiş olduğu üyelik bilgilerinde açıklanan e-posta, adresine gönderilir. Sağlayıcı gerekli gördüğü hallerde, sipariş özetini veya faturayı, e- posta yerine farklı bir yolla (örneğin, kargo, normal posta, kurye, sms, aps vb.) Müşteriye gönderebilir.

Sağlayıcı tarafından verilen tüm hizmetler ve açıklamalar, www.itibarim.com internet sitesinde detaylı bir şekilde güncel kampanya ve kampanya koşulları ile birlikte sunulur.

İnternet üzerinde yayından kaldırılması talep olunan internet sitesi linkleri için ise hizmetin verilmesi, Sağlayıcı ile Müşteri arasında ayrıca imzalanacak "İtibarım Hizmet Sözleşmesi" evrakının Müşteriye gönderilmesi, Müşterinin de sözleşmenin her sayfasını imzalayarak Sağlayıcıya ait adrese ulaştırmasını takiben başlayacaktır.

7-) CAYMA HAKKI

Müşteri, www.itibarim.com internet sitesi üzerinden satın almış olduğu tüm hizmetler için, Sağlayıcıya ait internet sitesi üzerinden verilen hizmetler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi "ğ" bendinde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı belirtildiğinden Sağlayıcıya ait internet sitesinden verilen hizmetler kapsamında cayma hakkı kullanılamaz. Müşteri, detaylı bilgi için (info@itibarim.com) elektronik posta adresine e-posta göndererek ya da Sağlayıcıya ait 0850 4202288 iletişim hattını kullanarak detaylı bilgi talebinde bulunabilir.

8-) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında akdedilen İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasından kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Müşterinin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, siparişin gerçekleşmesi durumunda Müşteri, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SAĞLAYICI                                                                                               MÜŞTERİ

İtibarım İnternet Danışmanlığı Ltd. Şti.